Big Data verovert Nederland, maar regel je de beveiliging van data?

JorusSmartLeave a Comment

Uit recent onderzoek blijkt dat bedrijven steeds vaker kiezen om toepassingen van Big Data in hun eigen organisatie op te bouwen. 33% van de geïnterviewden is al ruim twee jaar bezig en 50% is het afgelopen jaar met big data projecten aan de slag gegaan.

De meeste organisaties weten nog niet voldoende van Big Data om dergelijke projecten succesvol uit te voeren. Daarom gaan veel bedrijven een intensieve samenwerking aan met IT-medewerkers, omdat business-informatie wordt gezocht in verzamelde data en dat hier complexe techniek aan ten grondslag ligt. Daarnaast is security een hot issue.

Samen werken aan data en security
Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de kennis van de ondervraagden op het gebied van Big Data met achterliggende vragen over de toepassing van data lakes, data governance en de ontwikkeling van informatie analyse kennis.

In 27% van de gevallen is IT de aanjager is van Big Data projecten. In 9 procent van de gevallen is het bedrijf zelf de initiator. In 33% van de gevallen zorgen de informatiespecialisten ervoor dat de vereiste software wordt aangeschaft, maar in een vergelijkbaar deel van de gevallen zoekt de business zijn eigen gewenste big data software.

Hoe security waarborgen en organiseren?
Dat stelt een organisatie gelijk voor de volgende vragen: Hoe organiseer je de security van hoogwaardige IT-systemen? Wanneer weet je of het afdoende is? Vanwege het specialistische werk en de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen: moet je het zelf doen of een specialist erbij betrekken? En als je de IT-systemen in handen geeft van een bedrijf dat gespecialiseerd is in security, wat geef je dan daadwerkelijk uit handen? In deze whitepaper over security delen wij verschillende ervaringen die essentieel zijn voor de beantwoording van deze vragen.

Kennisniveau ondermaats?
Uit het onderzoek blijkt dat er op een aantal fronten nog behoorlijke vragen zijn. Zo weet 50% niet of de rest van de organisatie de juiste kennis in huis hebben om Big Data projecten succesvol uit te voeren. Het is voor veel mensen nieuw en weten niet waar ze moeten beginnen. 33% zegt dat de techniek en de gewenste data intussen voorhanden zijn, maar dat men zeker nog veel moet experimenteren en meer projecten moet uitvoeren om de kennis op het gewenste niveau te krijgen.
Big data verovert Nederland, maar het is ook een vereiste is om de grote hoeveelheid data die beschikbaar is te kunnen beheren en analyseren. Meer informatie over Big Data Analytics: www.ibm.com/big-data/nl/nl/big-data-and-analytics/index.html.

Geef een antwoord